5. Termin realizacji. Od Do

    6. Zakres prac zleceniodawcy.

    10. Możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej

    11. Czy jest potrzebna winda towarowo-osobowa?

    12. Czy jest potrzeba na zadaszenie lub halę? (podać wymiary dachu lub hali w metrach)