Usługi montażu, demontażu i dzierżawy rusztowań

Oferta

Oferujemy rusztowania Layher Blitz® - stosowane w pracach przy fasadach, jak również rusztowania Layher Allround® - wykorzystywane przy tworzeniu bardziej skomplikowanych konstrukcji, przeważnie na potrzeby przemysłu. Dopuszczalne obciążenie pomostów wynosi 2 kN/m2. Proponowane rusztowania są jednymi z najlepszych i zapewniają maksymalne bezpieczeństwo potwierdzone dopuszczeniami do stosowania w Niemczech i wielu innych krajach na świecie. Posiadają Certyfikat Bezpieczeństwa, wydany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.