Oferty pracy - powrót

Mierz wysoko, dosłownie - rozwijaj się z nami i podziwiaj świat z góry! Dołącz do zgranego zespołu monterów rusztowań, inżynierów, projektantów oraz specjalistów od BHP i obsługi klienta, których łączy ogromna pasja do budownictwa. Od ponad 16 lat dbamy o maksimum bezpieczeństwa ludzi pracujących na wysokości. Realizujemy najbardziej wymagające projekty dla firm i jednostek z całej Polski i Europy.
Aplikuj, by razem z nami stawiać rusztowania, dzięki którym powstają nowoczesne fabryki i elektrownie, ożywają stare mosty, a w niebo wznoszą się coraz to wyższe konstrukcje!
Stanowisko:MONTER RUSZTOWAŃ
Wymagania:
 • Uprawnienia montera rusztowań: książeczka montera rusztowań IMBiGS
 • Gotowość do wyjazdów służbowych i praca w delegacji, umiejętność pracy w grupie
 • Mile widziana znajomość języków obcych oraz dodatkowe kwalifikacje np.: certyfikat SCC/VCA i certyfikaty z innych krajów
 • Dodatkowym atutem: doświadczenie zawodowe oraz prawo jazdy


 • UWAGA
  Nie spełniasz powyższych wymagań? Nic nie szkodzi. Zostań pomocnikiem montera, a my pomożemy zdobyć Ci niezbędną wiedzę, aby zostać wykwalifikowanym monterem rusztowań.
Obowiązki:
  Obowiązki w kolejności ich wykonywania
  Prace przygotowawcze:
 • zapoznanie z planem BIOZ i IBWR danego obiektu oraz odpowiednie przygotowanie do wejścia na budowę np. szkolenie stanowiskowe, dodatkowe szkolenie obowiązujące na obiekcie, stosowanie odpowiednich śOI (np. odzież antyelektrostatyczna, pomarańczowa kamizelka przy pracach na kolei, itp.),
 • zabranie odpowiedniego wyposażenia i narzędzi zgodnego z wymaganiami obiektu / budowy i ich załadowanie na samochód,
 • odebranie / zabranie przepustek o ile są konieczne,
 • zapoznanie z projektem / szkicem montażowym o ile występuje - ustalenie jakie i gdzie rusztowanie jest do wykonania, zapoznanie ze szczegółami montażu np.: odległość od obiektu przy którym będzie budowane, ustalenie w jakiej klasie będzie wykonane, rodzaju kotwienia,
 • dojazd do miejsca montażu / pracy,
 • powiadomienie nadzoru budowy o swoim przyjezdzie i zamiarze rozpoczęcia prac,
 • przygotowanie miejsca do rozładunku / składowania elementów rusztowań, często jego wygrodzenie przez użycie tymczasowych ogrodzeń,
 • przygotowanie zaplecza w postaci kontenerów technicznych które służą do przechowywania narzędzi do montażu rusztowań,
 • rozładunek elementów rusztowań i ich zmagazynowanie na budowie / miejscu montażu,
 • przeliczenie dostarczonych elementów rusztowań (o ile nie ma kierownika),
 • transport poziomy elementów rusztowań zarówno mechaniczny jak i ręczny - w zależności od tego czym dysponuje budowa lub my lub czy monter posiada stosowne uprawnienia np. do obsługi ładowarki teleskopowej jeżeli takowa jest i chcemy jej użyć. Generalnie w tym punkcie chodzi o dostarczenie elementów rusztowań z miejsca ich składowania pod miejsce montażu,
 • ocena nośności gruntu, zabezpieczenie miejsc posadowienie rusztowania przed 'podmywaniem' a w okresie zimowym usunięcie lodu / śniegu,
 • sprawdzenie czy nie występują czynniki uniemożliwiające montaż np. zbyt mała odległość od linii energetycznych, torów kolejowych, dróg, szlaków wodnych, itp.,
 • wygrodzenie strefy bezpieczeństwa / niebezpiecznej. Zabezpieczenie miejsca montażu przed dostępem osób postronnych.


 • Montaż rusztowań:
 • zaplanowanie rusztowania, odpowiednie jego rozmieszczenie
 • zaplanowanie / zorganizowanie transportu pionowego,
 • oznakowanie odpowiednie rusztowania w trakcie montaż (zakaz wstępu),
 • jeżeli rusztowanie jest budowane obok drogi, po której jeżdżą pojazdy, odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie rusztowania przed pojazdami (wykonie odbojów w dolnej części rusztowania i oznakowanie świetlne w nocy),
 • transport pionowy elementów rusztowań zarówno ręczny jak i mechaniczny. Tutaj w zależności od wysokości i rodzaju rusztowania oraz dostępności sprzętu stosujemy różne metody transportu pionowego: ręczny, mechaniczny za pomocą np. wciągarki linowej, dzwigu, windy towarowo-osobowej, suwnicy, itp.,
 • montaż rusztowania zgodnie z projektem / szkicem / DTR / doświadczeniem (w zależności co występuje) - to znacz, często monter buduje rusztowanie zgodnie ze DTR (Dokumentacją Techniczno-Ruchową czyli mówiąc wprost instrukcja montażu i eksploatacji producenta danego systemu rusztowań. Nie zawsze budujemy z projektem bo nie zawsze jest konieczny,
 • wykonanie badania siły kotwienia tzw. ?badanie siły wyrywania kotew? czy jest zgodna z normą i sporządzeni protokołu z badania siły zakotwienia,
 • jeżeli monter ma uprawnienia elektryczne (grupa 1) to wykonanie instalacji odgromowej / pomiar rezystancji i spisanie protokołu z tej czynności,
 • sporządzenie siatki zakotwień zgodnej z wykonanymi kotwieniami i podpisanie jej ze zleceniodawcą,
 • przed podpisanie protokołu odbioru technicznego komisyjne sprawdzenie rusztowania szczególnie pod względem 100% wykonania zabezpieczeń bocznych i dolnych (barierki i podesty) oraz ogólnej poprawności montażu konstrukcji zgodności z DTR lub projektem oraz oczekiwaniami zleceniodawcy / użytkownika,
 • po zakończeniu montażu i sprawdzeniu rusztowania sporządzenie protokołu odbioru technicznego rusztowania i komisyjne podpisanie go,
 • odpowiednie oznakowanie rusztowania odebranego przy każdym wejściu na rusztowanie,
 • zapoznanie użytkownika z zasadami eksploatacji rusztowania i zasadami przeglądów codziennych, które użytkownik ma obowiązek codziennie wykonywać przed wejściem na rusztowania.


 • Po zakończeniu montażu:
 • jeżeli montaż jest wielodniowy, to każdorazowe usuniecie elementów nie zmontowanych z rusztowania oraz ich uporządkowanie i zabezpieczenie do następnego dnia montażu,
 • zabranie ewentualnych nadwyżek elementów rusztowania na magazyn bądz ich spakowanie na samochód,
 • usuniecie strefy niebezpiecznej / bezpieczeństwa,
 • ogólny porządek,
 • poinformowanie nadzoru budowy o zakończeniu prac i zamiarze opuszczenie placu budowy,
 • powrót do ustalonego punktu,
 • zatankowanie pojazdu na dzień następny,
 • rozładunek pojazdów oraz zwrot pobranego wyposażenia,
 • uporządkowanie pojazdu.
Oferujemy:
 • umowa o pracę, pełen zakres ubezpieczenia zdrowotnego, emerytalnego
 • atrakcyjne wynagrodzenie: praca w Polsce oraz za granicą (kraje UE)
 • organizujemy zakwaterowanie, transport, odzież roboczą, narzędzia, środki PPE /PPE są to środki Ochrony Indywidualnej (szelki bezpieczeństwa, kask, okulary itp.)
 • możliwość zdobycia certyfikatów na różne kraje UE oraz rozwoju zawodowego adekwatnego do predyspozycji, kwalifikacji i zaangażowania
 • wysokiej jakości odzież wierzchnia letnia i zimowa, obuwie robocze
 • wynagrodzenie / przepływ do pracownika brutto w PLN:(Uwaga: zawiera w sobie delegację i nadgodziny)
  monter rusztowań: Polska 5.383 - 9.784 zł, Zagranica: 15.652 - 21.519 zł + ewentualne premie
Uwagi:

Osobom bez doświadczenia, pragnącym rozpocząć pracę w charakterze montera rusztowań , proponujemy przygotowanie do zawodu i pracę jako pomocnik montera rusztowań w Polsce.


Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883)"